Aktuálne informácie

Pozvánka na Agrokomplex 2013

Národná sieť rozvoja vidieka SR si Vás dovoľuje pozvať na prehliadku expozície v pavilóne M1 počas 40. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2013, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. – 25. 08. 2013 v Nitre.

V rámci výstavného priestoru sa budú prezentovať regionálne pracoviská NSRV SR, miestne akčné skupiny, verejno-súkromné partnerstvá i zástupcovia národných sietí rozvoja vidieka a miestnych akčných skupín zo susedných krajín, z Českej republiky, Maďarska a Rakúska.

Veríme, že si nájdete čas a našu expozíciu poctíte svojou návštevou. Program kultúrnych vystúpení v expozícii NSRV SR nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Tešíme sa na Vás!

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020