Kalendár akcií

01 Okt 2018
02 Okt 2018

Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu: Školenie ITMS2014+ vo verejnej a neverejnej časti pre MAS z Prešovského kraja

Viac
01 Okt 2018
02 Okt 2018

Pozvánka na aktivitu: Školenie ITMS2014+ vo verejnej a neverejnej časti pre MAS z Košického kraja

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020