Kalendár akcií

28 Máj 2020
28 Máj 2020

Informačný web – seminár pre mladých farmárov ku aktuálnej výzve na podopatrenie 6.1

Viac
28 Máj 2020
28 Máj 2020

Výzva č. 46/PRV/2020 pre podopatrenie 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020