Kalendár akcií

15 Okt 2020
15 Okt 2020

Výmena skúseností MAS - Usmernenie č. 5 Riadiaceho orgánu pre PRV SR 2014 – 2020 k strednodobému hodnoteniu stratégie CLLD

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020