Kalendár akcií

09 Apr 2021
09 Apr 2021

Online seminár "Obstarávanie tovarov a služieb v kontexte žiadosti o NFP v rámci výzvy č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1"

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020