Kalendár akcií - starý

Certifikácia ubytovacích zariadení na vidieku a regionálne značenie produktov a služieb - odborný seminár

Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre Vás pozývajú na Odborný seminár určený zástupcom miestnych akčných skupín a verejno-súkromných partnerstiev na nasledovné témy: „Certifikácia ubytovacích zariadení na vidieku“ a „Regionálne značenie produktov a služieb“. Seminár sa uskutoční 21.05.2013 so začiatkom o 08.30 hod. v Park Hoteli Hokovce.

Viac informácií nájdete v dokumentoch na stiahnutie.


 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020