Kalendár akcií - starý

Exkurzia do rakúskych vinárstiev

Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci s OZ Pekné víno organizuje v dňoch 3. - 4. júla 2014 exkurziu do rakúskych vinárstiev.

Exkurzia je zameraná na odbornú prezentáciu príkladov dobrej praxe vinárov z Rakúska, za účelom vzdelávania slovenských vinárov, prehĺbenia informovanosti a všeobecného rozhľadu o vinárstve v zahraničí.
Podrobnejšie informácie nájdete v priloženej prihláške.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020