• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

04 Nov 2019
Národná sieť miestnych akčných skupín Slovenskej republiky v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj, Trenčianskym samosprávnym krajom, Žilinským samosprávnych krajom a Trnavským samosprávnym krajom, Vás pozýva na konferenciu: „Súčasné problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politiky“
Čítajte viac...
04 Nov 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na vzdelávaco-informačné stretnutie Postup pri príprave žiadosti o NFP na podopatrenie 7.2 z PRV SR 2014-2020 na základe výziev MAS
Čítajte viac...
30 Okt 2019
Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na Krajskú konferenciu k rozvoju vidieka organizovanú s OZ Vidiecke partnerstvo Banskobystrického kraja.
Čítajte viac...
29 Okt 2019
Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na Jarmok Regionálny produkt, ktorý sa uskutoční dňa 7. - 8.11. 2019 v SC EUROPA Banská Bystrica (centrálny priestor na prízemí).
Čítajte viac...
28 Okt 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj a Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj Vás pozývajú na vzdelávaco-informačné stretnutie Rozvoj vidieka z pohľadu ENRD a možnosti zapojenia MAS
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020