• 1
  • 1

Aktuality

08 Júl 2019
Pozývame Vás na aktivitu \"Chovateľský deň v Skanzene\", ktorú organizuje OZ Chováme doma, Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku, Kysucké múzeum v Čadci, Žilinský samosprávny kraj a Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj.
Čítajte viac...
03 Júl 2019
Miestne kultúrne stredisko Terchová, obec Terchová a RA NSRV SR pre Žilinský kraj Vás pozývajú na aktivitu \"muzika nás spája\"
Čítajte viac...
27 Jún 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD pre MAS v Prešovskom kraji
Čítajte viac...
24 Jún 2019
Oznam o zrušení aktivity
Čítajte viac...
24 Jún 2019
Ponúkame Vám plánované termíny vzdelávacích aktivít v rámci projektov PRV SR.
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020