Kalendár akcií

07 Júl 2021
08 Júl 2021

Finančná kontrola na mieste a návšteva na mieste v oblasti projektových opatrení PRV SR 2014 - 2020

Viac
26 Jún 2021
26 Jún 2021

Kosecký deň v Piešťanoch - informačný seminár spojený s obhliadkou gazdovstva Legumen

Viac
23 Jún 2021
23 Jún 2021

Moderné SMART technológie v rozvoji obcí a regiónov - TT kraj

Viac
22 Jún 2021
24 Jún 2021

Výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2014 - 2020

Viac
19 Jún 2021
19 Jún 2021

Spoznaj Mikroregión 11 PLUS na kolesách - 4. ročník

Viac
16 Jún 2021
16 Jún 2021

„Najčastejšie pochybenia zo strany MAS v rámci implementácie stratégie CLLD“

Viac
15 Jún 2021
15 Jún 2021

Základné parametre výzvy v rámci PRV SR 2014 - 2020 pre podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Viac
15 Jún 2021
15 Jún 2021

Základné parametre výzvy v rámci PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Viac
14 Jún 2021
14 Jún 2021

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Nitriansky kraj)

Viac
14 Jún 2021
14 Jún 2021

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Trenčiansky kraj)

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020