Kalendár akcií

07 Okt 2017
07 Okt 2017

Jablkové hodovanie

Viac
02 Okt 2017
04 Okt 2017

Odborná exkurzia do zahraničia – Česká republika (pre MAS/VSP z Nitrianskeho a Trnavského kraja)

Viac
02 Okt 2017
04 Okt 2017

Odborná exkurzia do zahraničia – Česká republika (pre MAS/VSP z Nitrianskeho a Trnavského kraja)

Viac
29 Sep 2017
30 Sep 2017

Nitriansky vínny festival

Viac
28 Sep 2017
28 Sep 2017

Informačný workshop k výzve pre podopatrenie 7.4 Margecany 28. 09. 2017

Viac
27 Sep 2017
27 Sep 2017

Informačný workshop k výzve pre podopatrenie 7.4 Tušice 27. 09. 2017

Viac
27 Sep 2017
27 Sep 2017

„Neprojektové opatrenia PRV SR 2014 - 2020"

Viac
25 Sep 2017
25 Sep 2017

"Podporujeme rozvoj vidieka"

Viac
20 Sep 2017
20 Sep 2017

Finančná analýza podniku z pohľadu plánovania a čerpania prostriedkov z PRV SR 2014 -2020

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020