Kalendár akcií

29 Jún 2019
29 Jún 2019

Hurá leto 2019 - domadické trhy

Viac
18 Jún 2019
18 Jún 2019

Inovatívne finančné nástroje v pôdohospodárstve

Viac
22 Máj 2019
23 Máj 2019

Študijná cesta pre poľnohospodárov do Českej republiky

Viac
20 Máj 2019
20 Máj 2019

Možnosti využitia PRV SR 2014 – 2020 pre malých a mladých vinohradníkov

Viac
17 Máj 2019
17 Máj 2019

Rozvoj vidieka a LEADER dnes a zajtra

Viac
17 Máj 2019
18 Máj 2019

Výstava Chuť Slovenska

Viac
14 Máj 2019
14 Máj 2019

BOZP s ohľadom na nové inovatívne technológie

Viac
14 Máj 2019
16 Máj 2019

Odborná študijná cesta pre lesníkov do Českej republiky

Viac
09 Máj 2019
09 Máj 2019

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na Informačné stretnutie MAS k podopatreniu 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie, ktoré sa uskutoční dňa 9. mája 2019 v čase od 13-tej do 16-tej hod. v malej zasad

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020