Kalendár akcií

28 Nov 2017
29 Nov 2017

Konferencia pre Miestne akčné skupiny so štatútom

Viac
23 Nov 2017
23 Nov 2017

Konferencia rozvoja vidieka Bratislavského kraja 2017

Viac
22 Nov 2017
24 Nov 2017

„Informačný seminár pre VSP Banskobystrického kraja“

Viac
15 Nov 2017
15 Nov 2017

Použitie aplikácie GSAA pri príprave žiadosti o platbu pre poľnohospodárske subjekty

Viac
08 Nov 2017
09 Nov 2017

Odborná zahraničná exkurzia do ČR – MAS Opavsko

Viac
28 Okt 2017
28 Okt 2017

Pozemkové spoločenstvá a PRV SR 2014 - 2020

Viac
19 Okt 2017
20 Okt 2017

Exkurzia do Českej republiky - inovatívne postupy v modernom vinohradníctve a vinárstve

Viac
17 Okt 2017
18 Okt 2017

Jarmok „Regionálny produkt“

Viac
11 Okt 2017
13 Okt 2017

Tréningový seminár pre MAS/VSP z Prešovského kraja

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020