Kalendár akcií

29 Jan 2021
29 Jan 2021

Online seminár 16.1 Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP

Viac
28 Jan 2021
28 Jan 2021

Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny pre MAS Banskobystrického kraja

Viac
22 Jan 2021
22 Jan 2021

Pracovné stretnutie Tematickej skupiny pre LEADER pre Žilinský kraj zamerané na problematiku „Strednodobé hodnotenie stratégii CLLD"

Viac
14 Jan 2021
14 Jan 2021

Vízia pre vidiecke oblasti - ZA kraj

Viac
14 Jan 2021
14 Jan 2021

Vízia pre vidiecke oblasti - KE kraj

Viac
13 Jan 2021
13 Jan 2021

Vízia pre vidiecke oblasti - NR kraj

Viac
13 Jan 2021
13 Jan 2021

Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti v Prešovskom kraji

Viac
13 Jan 2021
13 Jan 2021

Online workshop – Dlhodobá vízia pre vidiek

Viac
12 Jan 2021
12 Jan 2021

Onlineworkshop pre MAS Banskobystrického kraja k „Dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti"

Viac
22 Dec 2020
22 Dec 2020

Informačný webinár k výzve č. 50/PRV/2020 podopatrenie 4.1 – PO kraj

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020