Kalendár akcií

28 Feb 2020
28 Feb 2020

Školenie: Povinnosti a postupy prijímateľa v súvislosti s realizáciou projektov v rámci PRV SR 2014 - 2020

Viac
18 Feb 2020
18 Feb 2020

Ekonomika podniku a čerpanie finančných prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020

Viac
17 Dec 2019
17 Dec 2019

Štvrté stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD pre MAS v Prešovskom kraji

Viac
12 Dec 2019
12 Dec 2019

Jarmok tradičných vidieckych produktov

Viac
12 Dec 2019
12 Dec 2019

Informačný seminár k regionálnemu značeniu v Prešovskom kraji

Viac
11 Dec 2019
11 Dec 2019

Vzdelávaco-informačné stretnutie: Predpoklady, príprava a podklady na prípravu žiadosti o NFP na podopatrenie 6.3 PRV SR 2014 - 2020 v zmysle harmonogramu výziev

Viac
11 Dec 2019
11 Dec 2019

Informačný seminár: „Príručka pre prijímateľa LEADER – aktualizácia 1.2“

Viac
11 Dec 2019
11 Dec 2019

Informačný seminár: „Príručka pre prijímateľa LEADER – aktualizácia 1.2“

Viac
07 Dec 2019
07 Dec 2019

Vianočné trhy

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020