Kalendár akcií

15 Apr 2021
15 Apr 2021

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Trnavský kraj)

Viac
14 Apr 2021
14 Apr 2021

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Košický kraj)

Viac
13 Apr 2021
13 Apr 2021

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Banskobystrický kraj)

Viac
13 Apr 2021
13 Apr 2021

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Bratislavský kraj)

Viac
13 Apr 2021
13 Apr 2021

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Žilinský kraj)

Viac
12 Apr 2021
12 Apr 2021

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Nitriansky kraj)

Viac
09 Apr 2021
09 Apr 2021

Online seminár "Obstarávanie tovarov a služieb v kontexte žiadosti o NFP v rámci výzvy č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1"

Viac
01 Apr 2021
01 Apr 2021

Online školenie pre MAS k Usmerneniu Riadiaceho orgánu pre PRV SR 2014 - 2020 č. 6

Viac
29 Mar 2021
29 Mar 2021

Výmena skúseností MAS Prešovského kraja s implementáciou stratégie CLLD – Usmernenie č. 6 (Prešovský kraj)

Viac
26 Mar 2021
26 Mar 2021

Klub mladých farmárov - 26.3.2021

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020