Kalendár akcií

12 Nov 2020
12 Nov 2020

Vízia ekologickej poľnohospodárskej výroby (EPV) v novej SPP

Viac
10 Nov 2020
10 Nov 2020

Vízia ekologickej poľnohospodárskej výroby (EPV) v novej SPP

Viac
03 Nov 2020
03 Nov 2020

Seminár "Hodnotenie a ocenenie stratégií" (ZA kraj)

Viac
28 Okt 2020
28 Okt 2020

Workshop na tému: „HODNOTENIE A EVALUÁCIA STRATÉGIÍ“

Viac
27 Okt 2020
27 Okt 2020

WORKSHOP PRE MAS - HODNOTENIE STRATÉGIE LEADER/CLLD (TT kraj)

Viac
26 Okt 2020
26 Okt 2020

Sociálne podnikanie ako nástroj rozvoja vidieka na území MAS

Viac
24 Okt 2020
25 Okt 2020

LAUGARICIO CUP 2020 Trenčianska regionálna výstava zvierat

Viac
15 Okt 2020
15 Okt 2020

Výmena skúseností MAS - Usmernenie č. 5 Riadiaceho orgánu pre PRV SR 2014 – 2020 k strednodobému hodnoteniu stratégie CLLD

Viac
13 Okt 2020
13 Okt 2020

Workshop k stratégii CLLD“ pre zástupcov Miestnych akčných skupín Banskobystrického kraja

Viac
05 Okt 2020
05 Okt 2020

Strednodobé hodnotenie stratégií CLLD II. časť (BA kraj)

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020