Kalendár akcií

11 Sep 2020
13 Sep 2020

Medzinárodný seminár hodnotiteľov hydiny

Viac
12 Aug 2020
12 Aug 2020

Podopatrenie 4.3 - Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva PRV SR 2014 -2020

Viac
03 Aug 2020
03 Aug 2020

Žiadosť o platbu v rámci PRV SR 2014 – 2020

Viac
25 Júl 2020
25 Júl 2020

Volkovecké hody v roku 2020

Viac
23 Júl 2020
23 Júl 2020

Informačný seminár: LEADER a CLLD - implementácia v roku 2020 (TT kraj)

Viac
22 Júl 2020
22 Júl 2020

Informačný seminár: LEADER a CLLD - implementácia v roku 2020 (NR kraj)

Viac
16 Júl 2020
16 Júl 2020

Monitorovanie projektu, poskytovanie informácií a publicita projektu v rámci PRV SR 2014 - 2020

Viac
16 Júl 2020
16 Júl 2020

Nezrovnalosti a ukončenie zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci PRV SR 2014 - 2020

Viac
14 Júl 2020
14 Júl 2020

Pracovné stretnutie Tematickej skupiny pre LEADER pre Žilinský kraj zamerané na problematiku „Strednodobé hodnotenie stratégii CLLD

Viac
10 Júl 2020
10 Júl 2020

Prvé stretnutie TPS LEADER/CLLD pre MAS v Prešovskom kraji

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020