Kalendár akcií

29 Jan 2019
29 Jan 2019

školenie "POVINNOSTI A POSTUPY PRIJÍMATEĽA V SÚVISLOSTI S REALIZÁCIOU PROJEKTOV V RÁMCI PRV SR 2014 - 2020"

Viac
18 Dec 2018
18 Dec 2018

Jarmok tradičných vidieckych produktov

Viac
16 Dec 2018
16 Dec 2018

Novianska adventná remeselná nedeľa – vianočné trhy“

Viac
15 Dec 2018
15 Dec 2018

Vianočné trhy v Santovke

Viac
15 Dec 2018
15 Dec 2018

Vianočné trhy v obci Cífer

Viac
05 Dec 2018
05 Dec 2018

Výmena skúseností s MAS Kopaničiarsky región

Viac
04 Dec 2018
04 Dec 2018

Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD pre Prešovský kraj

Viac
03 Dec 2018
03 Dec 2018

Odborný workshop „Spoluprácou k úspešnému naštartovaniu implementácie stratégií CLLD"

Viac
03 Dec 2018
03 Dec 2018

Odborný workshop „Spoluprácou k úspešnému naštartovaniu implementácie stratégií CLLD"

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020