Kalendár akcií

20 Nov 2018
21 Nov 2018

Česko-slovenská konferencia „PROJEKTY SPOLUPRÁCE ako možnosti rozvoja vidieka v rámci implementácie CLLD a výmena skúseností – hľadanie spoločných tém a partnerov“

Viac
20 Nov 2018
21 Nov 2018

Česko-slovenská konferencia „PROJEKTY SPOLUPRÁCE ako možnosti rozvoja vidieka v rámci implementácie CLLD a výmena skúseností – hľadanie spoločných tém a partnerov“.

Viac
15 Nov 2018
16 Nov 2018

Jarmok "Regionálny produkt"

Viac
12 Nov 2018
12 Nov 2018

Konferencia „Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“

Viac
26 Okt 2018
28 Okt 2018

Študijná cesta do Poľska

Viac
22 Okt 2018
24 Okt 2018

Konferencia pre MAS „Postupy pre MAS v rámci implementácie stratégie CLLD“

Viac
20 Okt 2018
20 Okt 2018

Medzinárodná včelárska výstava - Hanácka včela 2018

Viac
16 Okt 2018
16 Okt 2018

„Rozvoj vidieka, naša budúcnosť“

Viac
12 Okt 2018
13 Okt 2018

Martinské dožinky

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020