• 1
  • 1

Aktuality

16 Jan 2020
Národná sieť rozvoja vidieka Vás v spolupráci s Ekotrend Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva pozýva na študijnú cestu na medzinárodný veľtrh BIOFACH 2020
Čítajte viac...
14 Jan 2020
RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj vás pozýva na školenie „Ekonomika podniku a čerpanie finančných prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020“
Čítajte viac...
14 Jan 2020
RA NSRV SR pre Bratislavský kraj vás pozýva na školenie „Povinnosti a postupy prijímateľa v súvislosti s realizáciou projektov v rámci PRV SR 2014 - 2020“
Čítajte viac...
09 Jan 2020
dávame vám do pozornosti nové vydanie časopisu Spravodajca NSRV SR, v ktorom sa dočítate zaujímavé informácie o aktivitách realizovaných Národnou sieťou rozvoja vidieka SR a aktualitách v oblasti PRV SR 2014 - 2020.
Čítajte viac...
18 Dec 2019
dovoľujeme si Vás informovať, že v termíne 20.12.2019 – 7.1.2020 budú zamestnanci ARVI mimo kancelárie z dôvodu čerpanie dovoleniek.
Čítajte viac...
Kalendár akcií

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020