• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

02 Dec 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj Vás pozýva na Gazdovský trh v obci Bátovce
Čítajte viac...
30 Nov 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na Informačný online seminár na tému: „Výzva č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1“
Čítajte viac...
30 Nov 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj Vás pozýva na Informačný online seminár na tému: „Výzva č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1“
Čítajte viac...
26 Nov 2020
Prinášame vám TV spot RA NSRV SR pre Žilinký kraj s názvom Ako PRV SR 2014 – 2020 pomohlo rozviť vidiek v Žilinskom...
Čítajte viac...
24 Nov 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj Vás pozýva na online seminár na tému: Horizontálne princípy a trvalo udržateľný rozvoj v rámci PRV SR 2014 - 2020
Čítajte viac...
Kalendár akcií

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020