• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

09 Jún 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Zmenové konanie pri implementácii projektu v rámci PRV SR 2014 - 2020
Čítajte viac...
09 Jún 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Žiadosť o platbu v rámci PRV SR 2014 - 2020
Čítajte viac...
03 Jún 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu „BOZP s ohľadom na nové inovatívne technológie s možnosťou realizácie v rámci podopatrenia 6.1 a 6.3 PRV SR 2014 - 2020\"
Čítajte viac...
01 Jún 2020
Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na informačný seminár k aktuálne vyhláseným výzvam k podopatreniam 6.1 a 6.3 PRV SR 2014 – 2020. Seminár sa uskutoční 12.06.2020 v Agroinštitúte Nitra, š.p.
Čítajte viac...
01 Jún 2020
Online brožúra Príkladov dobrej praxe zrealizovaných projektov z opatrenia 7 PRV SR 2014 – 2020, ktorých žiadateľmi boli obce s počtom obyvateľov do 1000 vrátane.
Čítajte viac...
Kalendár akcií

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020