Pripravujeme

RP Trnava - Seminár „Aktuálne výzvy PRV SR 2014-2022, drobnochov a jeho potenciál pre mladého farmára“

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár Národnej siete rozvoja vidieka SR a Regionálneho pracoviska IZPI v Trnave s názvom: „Aktuálne výzvy PRV SR 2014-2022, drobnochov a jeho potenciál pre mladého farmára", ktorý sa uskutoční dňa 28. 04. 2024 (nedeľa) o 09:00 hod. 

Prosíme o vyplnenie registrácie – prihlasovacieho formulára (počet účastníkov max 40) do 24.04.2024 (streda) na:  

https://regionalne-pracovisko-izpi-trnava.reenio.sk/sk/#/term/P874405/2024-04-28;viewMode=day

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022