Pripravujeme

RP Bratislava - Seminár „Aktuálne výzvy z PRV SR 2014-2022, vinohradníctvo a vinárstvo“

Národná sieť rozvoja vidieka SR a Regionálne informačno-poradenské pracovisko Bratislava Vás pozývajú na seminár „Aktuálne výzvy z PRV SR 2014 - 2022, vinohradníctvo a vinárstvo“ ktorý sa uskutoční dňa  07.05.2024 (utorok) o 08:30 hod. Miesto: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, Kostolná 162/3, 900 01 Modra.

 

Téma stretnutia: 

Predstavenie Národnej siete rozvoja vidieka SR a aktuálne výzvy z PRV SR 2014 - 2022

Neprojektové podpory vo vinohradoch

Výzva na podporu reštrukturalizácie alebo konverzie vinohradov a výzva na podporu informačných akciách týkajúcich sa vína EÚ

Vinohradníctvo 21. storočia

Hygienické princípy a diverzifikácia možnosti spracovania hrozna

Regenerácia pôdy vo vinohrade

Alternatívna ekologická podpora rastu a ochrana viniča

 

Bližší program je uvedený v pozvánke spolu s linkom na prihlasovací formulár. Prosíme o vyplnenie registrácie – prihlasovacieho formulára v termíne do 03.05.2024 (piatok) do 08:00 hod, maximálny počet účastníkov je 40. Link na prihlasovací formulár: 

https://regionalne-informacno-poradenske-pracovisko-bratis.reenio.sk/sk/#/term/P874827/2024-05-07;viewMode=day

 

 *Pre prihlásených účastníkov seminára bude zabezpečený obed. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím Vás kontaktujte na emailovej adrese [email protected].

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022