• 1
  • 1

Aktuality

22 Sep 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj pozýva MAS na aktivitu Strednodobé hodnotenie stratégií CLLD II. časť
Čítajte viac...
21 Sep 2020
Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Predaj z dvora-ako na to
Čítajte viac...
21 Sep 2020
Národná sieť rozvoja vidieka SR pozýva regionálnych koordinátorov NSRV SR a zástupcov miestnych akčných skupín na online konferenciu, ktorej hlavnou témou bude strednodobé hodnotenie stratégií CLLD
Čítajte viac...
21 Sep 2020
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR iniciuje verejnú konzultáciu k základným parametrom pripravovanej výzvy pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Čítajte viac...
21 Sep 2020
Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj vás pozýva na informačný workshop - Strednodobé hodnotenie stratégie CLLD pre zástupcov MAS Košického kraja
Čítajte viac...
Kalendár akcií

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020