• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

19 Máj 2020
Pozývame Vás na Verejný odpočet činnosti Agentúry pre rozvoja vidieka za rok 2019, ktorý sa uskutoční dňa 25. mája 2020 v čase 10:00 až 11:00 elektronickou formou.
Čítajte viac...
18 Máj 2020
online webseminár k výzve na podopatrenie 6.3 PRV SR 2014 - 2020
Čítajte viac...
18 Máj 2020
online webseminár k výzve na podopatrenie 6.1 PRV SR 2014 - 2020
Čítajte viac...
11 Máj 2020
online videokonferencia prostredníctvom aplikácie ZOOM
Čítajte viac...
Kalendár akcií

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020