• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

02 Dec 2019
Regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky a Trnavský kraj pozývajú na informačný seminár: „Príručka pre prijímateľa LEADER – aktualizácia 1.2“
Čítajte viac...
28 Nov 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na vzdelávaco-informačné stretnutie Predpoklady, príprava a podklady na prípravu žiadosti o NFP na podopatrenie 6.3 PRV SR 2014 - 2020 v zmysle harmonogramu výziev
Čítajte viac...
26 Nov 2019
Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na aktivitu Výmena skúseností s MAS Podhoran
Čítajte viac...
26 Nov 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás v spolupráci s obcou Gáň pozýva na podujatie: Vianočné trhy
Čítajte viac...
25 Nov 2019
Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj Vás pozýva na Jarmok tradičných vidieckych produktov do obce Hrčeľ
Čítajte viac...
Kalendár akcií

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020