• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

28 Feb 2020
NSRV SR na mesiac január a február 2020 pripravuje nasledovné aktivity
Čítajte viac...
27 Feb 2020
Regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky a Trnavský kraj pozývajú na informačný seminár „Moderné technológie a rozvoj vidieckych obcí a regiónov“
Čítajte viac...
27 Feb 2020
Výzvy MAS financované z IROP
Čítajte viac...
25 Feb 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj a Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava Vás pozývajú na školenie k téme „Integrovaná produkcia ako nástroj PRV SR 2014 – 2020“
Čítajte viac...
17 Feb 2020
PoliRural je výskumný a inovačný projekt, určený na podporu vývinu politík rozvoja vidieka.Prostredníctvom prieskumu chceme zhromaždiť vaše názory a zistiť, ktoré hlavné charakteristiky definujú atraktivitu vidieka v rámci vášho kraja
Čítajte viac...
Kalendár akcií

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020