• 1
  • 1

Aktuality

28 Aug 2019
Dávame Vám do pozornosti aktuálno ponuku akreditovaného vzdelávacieho programu pre kontrolórov v samospráve (základný kurz)
Čítajte viac...
19 Aug 2019
Prinášame Vám FAQ k výzve 41/PRV/2019 – Skladovacie kapacity a pozberová úprava, konzultované s RO pre PRV SR 2014 - 2020
Čítajte viac...
19 Aug 2019
Regionálna anténa NSRV SR pre KE kraj Vás pozýva na 21. Ždanianský jarmok
Čítajte viac...
19 Aug 2019
Prinášame vám vynovené číslo Spravodajcu NSRV SR
Čítajte viac...
16 Aug 2019
NSRV SR na mesiac september a október 2019 pripravuje nasledovné aktivity
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020