Aktuality

29 Nov 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD pre Prešovský kraj
Čítajte viac...
27 Nov 2018
Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj Vás pozýva na Jarmok tradičných vidieckych produktov
Čítajte viac...
26 Nov 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Žilinský kraj Vás pozýva na Stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD na regionálnej úrovni
Čítajte viac...
23 Nov 2018
Regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky a Trnavský kraj pozývajú zástupcov MAS z Nitrianskeho a Trnavského kraja na odborný workshop: „Spoluprácou k úspešnému naštartovaniu implementácie stratégií CLLD“
Čítajte viac...
23 Nov 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Žilinský kraj v spolupráci s obcou Terchová Vás pozýva na Kyrie koncert
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020