• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

06 Júl 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Nezrovnalosti a ukončenie zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci PRV SR 2014 - 2020
Čítajte viac...
06 Júl 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Žilinský kraj vás pozýva na pracovné stretnutie Tematickej skupiny pre LEADER pre Žilinský kraj
Čítajte viac...
01 Júl 2020
Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku
Čítajte viac...
30 Jún 2020
NSRV SR na mesiac júl až december 2020 pripravuje nasledovné aktivity
Čítajte viac...
30 Jún 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj vás pozýva na Prvé stretnutie TPS LEADER/CLLD pre MAS v Prešovskom kraji
Čítajte viac...
Kalendár akcií

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020