• 1
  • 1

Aktuality

26 Feb 2019
Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na študijnú cestu do Poľska, ktorá sa uskutoční 14. - 15.3.2019. Študijná cesta je určená pre začínajúcich poľnohospodárov, ako aj pre mladých a malých farmárov.
Čítajte viac...
22 Feb 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na školenie k téme Prenos poznatkov a výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2014 - 2020
Čítajte viac...
22 Feb 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na informačný seminár „Aktuálne témy v poľnohospodárstve“.
Čítajte viac...
21 Feb 2019
NSRV SR na mesiac január a február 2019 pripravuje nasledovné aktivity
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020