• 1
  • 1

Aktuality

12 Jún 2019
Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj a Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj pozývajú na školenie „Aktuálna situácia v lesníckych podopatreniach PRV SR 2014 - 2020“.
Čítajte viac...
10 Jún 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj Vás pozýva na stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD pre MAS z územia Trenčianskeho kraj
Čítajte viac...
07 Jún 2019
NSRV SR na mesiac jún a júl 2019 pripravuje nasledovné aktivity
Čítajte viac...
06 Jún 2019
Agroinštitút Nitra, š.p. má voľné miesta na vzdelávanie v rámci projektu PRV 2014 – 2020 s názvom Podpora vzdelávania mladých farmárov v oblasti chovu včiel a produkcie medu z liečivých rastlín, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.
Čítajte viac...
23 Máj 2019
Technická univerzita vo Zvolene prostredníctvom Centra ďalšieho vzdelávania ponúka odborné kurzy ďalšieho vzdelávania.Kurz Pestovanie húb a kurz Využitie húb
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020