• 1
  • 1

Aktuality

28 Feb 2020
RO pre IROP zverejnil Vzor zmluvy o príspevok
Čítajte viac...
25 Feb 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj a Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava Vás pozývajú na školenie k téme „Integrovaná produkcia ako nástroj PRV SR 2014 – 2020“
Čítajte viac...
17 Feb 2020
PoliRural je výskumný a inovačný projekt, určený na podporu vývinu politík rozvoja vidieka.Prostredníctvom prieskumu chceme zhromaždiť vaše názory a zistiť, ktoré hlavné charakteristiky definujú atraktivitu vidieka v rámci vášho kraja
Čítajte viac...
12 Feb 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na informačný seminár s názvom Podpora inklúzie a zníženie rizika chudoby prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 ktorý sa uskutoční dňa 20.2.2020 v kaštieli v obci Jarovnice.
Čítajte viac...
12 Feb 2020
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) oznamuje MAS, že v rámci výdavkov na chod MAS a animácie v rámci PRV SR 2014 - 2020 sú MAS povinné postupovať pri vykonávaní obstarávania v zmysle Usmernenia PPA č. 8 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020.
Čítajte viac...
Kalendár akcií

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020