• 1
  • 1

Aktuality

26 Feb 2019
Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na študijnú cestu do Poľska, ktorá sa uskutoční 14. - 15.3.2019. Študijná cesta je určená pre začínajúcich poľnohospodárov, ako aj pre mladých a malých farmárov.
Čítajte viac...
26 Feb 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Žilinský kraj vás pozýva na pracovné stretnutie Tematickej skupiny pre LEADER pre Žilinský kraj
Čítajte viac...
22 Feb 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na školenie k téme Prenos poznatkov a výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2014 - 2020
Čítajte viac...
22 Feb 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na informačný seminár „Aktuálne témy v poľnohospodárstve“.
Čítajte viac...
21 Feb 2019
NSRV SR na mesiac január a február 2019 pripravuje nasledovné aktivity
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020