Centrálna jednotka NSRV SR

Kontakty - Centrálna jednotka NSRV SR

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
Akademická 4
949 01 Nitra

V prípade záujmu o osobné stretnutie či poradenstvo si prosím vopred dohodnite termín telefonicky alebo e-mailom. 

Generálny riaditeľ IZPI

Ing. Tibor Kőszeghy, MPH
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0905 409 783
email: 
[email protected]

 

Tajomník výboru Centrálnej jednotky AKIS

Mgr. Vladimíra Gudábová 
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0915 701 076
email: 
[email protected]

 

Riaditeľ Odboru siete  SPP

Vedúci oddelenia prierezových činností siete SPP

JUDr. Petra Fiala
Tel.kontakt: 037 / 7336402
e-mail: 
[email protected]

 

Vedúci oddelenia hlavných činností siete SPP

Ing. Ingrida Šranková, PhD.
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0908 290 667
e-mail: 
[email protected]

 

Manažér technickej pomoci a VO - dátový kurátor

Mgr. Dárius Soboňa
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0915 700 908
e-mail: 
[email protected]

 

Koordinátor pre MAS

Ing. Simona Radecká
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0907 983 382
e-mail: 
[email protected]

 

Koordinátor pre EIP

Ing. Anna Košíková, PhD.
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0908 931 207
e-mail: 
[email protected]

 

Koordinátor pre opatrenia
Ing. Šimon Mikláš
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0905 829 988
e-mail: 
[email protected]

 

Referentka mzdovej a finančnej učtárne

p. Janka Bohumelová
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0917 855 092
e-mail: 
[email protected]

 

Referentka mzdovej a finančnej učtárne

Mgr. Mária Matušková
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0905 409 782
email: 
[email protected]

 

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020