Centrálna jednotka NSRV SR

Kontakty - Centrálna jednotka NSRV SR

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
Akademická 4
949 01 Nitra

V prípade záujmu o osobné stretnutie či poradenstvo si prosím vopred dohodnite termín telefonicky alebo e-mailom. 

[email protected] 

 

Generálny riaditeľ IZPI

Ing. Tibor Kőszeghy, MPH
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0905 409 783
email: 
[email protected]

 

Riaditeľ Odboru siete  SPP

JUDr. Petra Fiala
Tel.kontakt: 037 / 7336402
e-mail: 
[email protected]

 

Mgr. Dárius Soboňa
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0915 700 908
e-mail: 
[email protected]

 

Ing. Michaela Töröková
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0907 983 382
e-mail:
[email protected]

 

Ing. Anna Košíková, PhD.
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0908 931 207
e-mail: 
[email protected]

 

Ing. Šimon Mikláš
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0905 829 988
e-mail: 
[email protected]

 

Ing. Márius Charizopulos
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0908 290 667
e-mail: 
[email protected]

 

Anežka Kopečná
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0918 564 654
e-mail: 
[email protected]

 

Ing. Martina Verešová, PhD.
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0908 512 992

e-mail: [email protected]

 

Mgr. Adam Barborík
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0902 920 866

e-mail: [email protected]

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020