Kalendár akcií

07 Aug 2024
07 Aug 2024

RP Bratislava - Pozvánka na seminár „Aktuálna výzva PRV SR 2014-2022 - Výzva 73/PRV/2024 - Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch, súvisiaca legislatíva a praktické riešenia“

Viac
25 Jul 2024
25 Jul 2024

RP Zvolen - Seminár „Chov včiel v rámci financovania z opatrenia 6 PRV SR 2014 - 2022“

Viac
25 Jul 2024
25 Jul 2024

RP Žilina - Seminár Prezentácia aktuálnych výziev Opatrenia 8 PRV SR 2014 - 2022 a perspektívy zlepšenia hospodárenia v lesoch s ohľadom na prebiehajúcu klimatickú zmenu ..."

Viac
23 Jul 2024
23 Jul 2024

RP Trnava - Pozvánka na pracovné stretnutie Zriadenie FOCUS GROUP LEADER

Viac
04 Jul 2024
04 Jul 2024

RP Prešov - Odborný seminár „Aktuálne výzvy PRV SR 2014-2022, Ako začať v rámci ekologického poľnohospodárstva a legislatíva spracovania a predaja produktov mladých poľnohospodárov“

Viac
27 Jun 2024
27 Jun 2024

RP Trenčín - Seminár „Aktuálne výzvy PRV SR 2014-2022, Inovácie v pestovaní ďatelinotrávnych a trvalých trávnatých porastov a ich potenciál pre mladého farmára“

Viac
09 Jun 2024
09 Jun 2024

RP Žilina - Pozvánka na Ovenálie 2024

Viac
04 Jun 2024
05 Jun 2024

Pozvánka na aktivitu "CELOSLOVENSKÉ DNI POĽA"

Viac
02 Jun 2024
02 Jun 2024

RP Prešov - NSRV SR - regionálne pracovisko Prešov a Deň mladého farmára

Viac
09 May 2024
09 May 2024

RP Bratislava, RP Zvolen - Deň Európy 2024

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022