Kalendár akcií

27 Aug 2022
27 Aug 2022

Dožinky v Dolnej Ždani

Viac
27 Aug 2022
27 Aug 2022

Ždanianský jarmok

Viac
25 Aug 2022
25 Aug 2022

Odborný seminár k Výzve č. 54/PRV/2022 pre podopatrenie 6.1 PRV SR 2014 - 2022

Viac
24 Aug 2022
26 Aug 2022

Zahraničná odborná exkurzia pre včelárov do Českej republiky 

Viac
07 Aug 2022
07 Aug 2022

Folklórny Hažlín

Viac
06 Aug 2022
06 Aug 2022

Ovocinárstvo na Slovensku - extenzívny verzus intenzívny sad

Viac
04 Aug 2022
04 Aug 2022

Aktuálne projektové podpory pre obhospodarovateľov lesa

Viac
03 Aug 2022
03 Aug 2022

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 a jeho implementácia

Viac
29 Jul 2022
29 Jul 2022

Inovácie v ekologickom poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe a permakultúrna záhrada od A po Z

Viac
28 Jul 2022
28 Jul 2022

Seminár k podopatreniam 6.1 a 6.3 PRV SR 2014 - 2022

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020