Kalendár akcií

31 Jan 2022
31 Jan 2022

Školenie k Výzve č. 51/PRV/2021 pre podopatrenie 4.2 PRV SR 2014 - 2022

Viac
27 Jan 2022
27 Jan 2022

Aktuálna Výzva na podopatrenie 4.2 PRV SR 2014 - 2022 (BB kraj)

Viac
25 Jan 2022
25 Jan 2022

Výzva č. 51/PRV/2021 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov (PO kraj)

Viac
24 Jan 2022
24 Jan 2022

ýzva č. 51/PRV/2021 pre podopatrenie 4.2 - Základné pojmy výzvy a príprava podkladov pre žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ZA kraj)

Viac
21 Dec 2021
21 Dec 2021

Úvod do práce na Farmách Starostlivosti

Viac
16 Dec 2021
16 Dec 2021

Pozemkové úpravy v kontexte PRV SR 2014 – 2022

Viac
30 Nov 2021
30 Nov 2021

Kritériá pre výber projektov MAS

Viac
19 Nov 2021
19 Nov 2021

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Košický kraj)

Viac
15 Nov 2021
15 Nov 2021

Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD pre Prešovský kraj

Viac
28 Oct 2021
28 Oct 2021

Pracovné stretnutie MAS k implementácii stratégie CLLD

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020