Konferencia „EIP - Podpora inovácií v poľnohospodárstve“ 07.12.2016, Nitra

Konferencia „EIP - Podpora inovácií v poľnohospodárstve“ 07.12.2016, Nitra

Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci so zahraničnými národnými vidieckymi sieťami usporiadala začiatkom decembra 2016 iniciálnu konferenciu venovanú téme Európskeho inovačného partnerstva (EIP – European Innovation Partnership), ktorá sa uskutočnila v Nitre. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorým patrilo úvodné slovo a odprezentovanie problematiky EIP z pohľadu MPRV SR. Odborný program konferencie obohatili svojimi príspevkami prednášajúci z Belgicka, Rakúska, Fínska a Maďarska, najmä objasnením implementácie a štruktúry fungovania EIP v rámci ich krajín a uvedením príkladov dobrej praxe.

Národná sieť rozvoja vidieka SR v programovom období 2014-2020 bude pokračovať v šírení informácii z oblasti EIP. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť. 

Prezentácie môžete nájsť v dokumentoch na stiahnutie: 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022