Súťaž Najkrajšia fotografia z územia MAS 2024

Hlasovanie v súťaži - Najkrajšia fotografia z územia MAS 2024

1. Naša príroda (31 fotografií)

2. Naši ľudia (23 fotografií)

3. Naše tradície (27 fotografií)

4. Naša budúcnosť (27 fotografií)

5. Naše "naj" (28 fotografií)

6. Život v našej MAS (28 fotografií)

7. Naše kroje (22 fotografií)


Na fotografie sa vzťahujú autorské práva a nie je dovolené ich kopírovať a šíriť bez súhlasu autora fotografie.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022