Pripravujeme

Pripravujeme vzdelávacie aktivity

RA NSRV SR pre Bratislavský kraj

Názov: Ukážka dobrej praxe z PRV SR 2014 - 2020 priamo u farmára" - špeciálna RV

Termín a miesto: jún 2022, BA kraj

Cieľ: ukážka dobrej praxe pri čerpaní PRV SR 2014 – 2022

Cieľová skupina – SHR, poľnohospodári

 

RA NSRV SR pre Trnavský kraj

Názov aktivity: Seminár k aktuálne vyhláseným výzvam PRV SR 2014 - 2022

Termín a miesto/ forma: 07/2022, okres Trnava / seminár

Cieľ: verejnosť o vyhlásených výzvach PRV SR 2014 - 2022

Cieľová skupina: malí a mladí farmári, drobní pestovatelia, obhospodarovatelia lesa, MAS, obce

Lektor (interný/externý): externý

 

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj

Názov aktivity: Podpora remeselníkov z PRV SR

Termín a miesto/ forma:  koniec 06/2022, okres Nitra / školenie

Cieľ:     informovať verejnosť o téme podpory remeselníkov z PRV SR, ako aj z iných zdrojov

Cieľová skupina: remeselníci, MAS

Lektor (interný/externý): interný / externý

 

Názov aktivity:  Seminár k aktuálne vyhláseným výzvam PRV SR 2014 - 2022

Termín a miesto/ forma:  07/2022, okres Nové Zámky / seminár

Cieľ:  informovať verejnosť o vyhlásených výzvach PRV SR 2014 - 2022

Cieľová skupina: malí a mladí farmári, drobní pestovatelia, obhospodarovatelia lesa, MAS, obce

Lektor (interný/externý): externý

 

Názov aktivity: PREDAJ Z DVORA od A po Z

Termín a miesto/ forma:  koniec 07/2022, okres Levice / seminár

Cieľ: verejnosť o téme predaja z dvora na lokálnom trhu

Cieľová skupina: farmári, drobní pestovatelia

Lektor (interný/externý): externý

 

Názov aktivity:  Levická vínna špacírka 2022

Termín a miesto/ forma:  15.07. - 16.07.2022, Levice - Areál kúpaliska Margita – Ilona / podujatie

Cieľ:  prezentovať činnosť RA a PRV SR na podujatí a podporiť sprievodný program podujatia

Cieľová skupina: široká verejnosť

 

Názov aktivity: Prezentácia RA a PRV SR na podujatí „Hodové slávnosti Obce Volkovce, oslava 850. výročia prvej písomnej zmienky o obci

Termín a miesto/ forma:  24.07.2022, obec Volkovce  / podujatie

Cieľ: prezentovať činnosť RA a PRV SR na podujatí a podporiť sprievodný program podujatia

Cieľová skupina: široká verejnosť

 

RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj

Názov aktivity: Odborná exkurzia pre včelárov

Termín a miesto/ forma: júl 2022, Trnavský kraj

Predpokladaný počet účastníkov: 30

Cieľ: Jednodňová odborná exkurzia k prezentácii príkladov dobrej praxe Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Exkurzia je zameraná na výmenu skúseností v oblasti včelárstva, spracovania medu, inovácií a príkladov dobrej praxe.

 

RA NSRV SR pre Žilinský kraj

Názov aktivity: Regionálna tematická pracovná skupina pre LEADER v Žilinskom kraji

Termín a miesto/ forma: jún 2022, miesto zatiaľ neurčené, prezenčne

Cieľ: Výmena skúseností s implementáciou stratégie CLLD/LEADER

Cieľová skupina: MAS v Žilinskom kraji

Lektor: interný

 

RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

Názov aktivity:  Chuť domáceho chleba

Termín a miesto/ forma: 23.07.2022, Hrušov

Cieľ: Prezentácia RA NSRV SR na aktivite, infostánok, poskytovanie

poradenstva v oblasti PRV SR 2014-2022 

Cieľová skupina: široká odborná i laická verejnosť, návštevníci podujatia

 

RA NSRV SR pre Prešovský kraj

Názov aktivity: Podolínsky Jarmok

Termín a miesto/ forma: 22.7.2022, Podolínec, prezenčne

Cieľ: Prezentácia RA NSRV SR na aktivite, poskytovanie poradenstva v oblasti PRV SR 2014-2022, prezentácia spracovania mlieka a výroba syrov, ukážka tradičného remesla spracovania ovčej vlny.

Cieľová skupina: široká odborná i laická verejnosť, návštevníci podujatia

Lektor (interný/externý): externý

 

RA NSRV SR pre Košický kraj

Názov aktivity: Finančná kontrola projektov v rámci PRV SR 2014 - 2022

Termín a miesto/forma: jún 2022

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka, informovanie širokej verejnosti o politike rozvoja vidieka, možnostiach financovania, inováciách

Cieľová skupina: poľnohospodári, spracovatelia, lesníci, obce, beneficienti, potenciálny beneficienti PRV SR

Lektor: externý

 

Názov aktivity: Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Košický kraj)

Termín a miesto/forma: jún 2022

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka

Cieľová skupina: miestne akčné skupiny

Lektor: interný

 

Schválené aktivity NSRV SR, u ktorých vieme presný dátum a miesto konania nájdete v Kalendári akcii

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020