Pripravujeme

Pripravujeme vzdelávacie aktivity

CJ NSRV SR

Názov aktivity: Postupy pre MAS v rámci konania o žiadosti NFP a implementácie podopatrenia 19.2

Termín a miesto/ forma: 4.8.2021, 9.00 – 11.00 hod. (ide o predbežný termín), online

Cieľ: aktualizácia Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

Cieľová skupina: MAS

 

Názov aktivity: Podmienky poskytnutia príspevku podopatrenie 6.1 a podopatrenie 6.3

Termín a miesto/ forma: 7.9.2021, 9.00 – 11.00 hod. (ide o predbežný termín), online

Cieľ: zabezpečiť správnu implementáciu podopatrenia 6.1 a 6.3 PRV SR 2014 - 2020 

Cieľová skupina: potenciálny záujemca o podopatrenie 6.1 a 6.3 PRV SR 2014 - 2020 (výzvy vyhlásené MAS)

Lektor: PPA, MPRV SR

 

RA NSRV SR pre Bratislavský kraj

Názov aktivity: Príklad dobrej praxe realizácie projektu PRV SR 2014 - 2020 priamo u vinohradníka a vinára

Termín a miesto/ forma: koniec júla, Šenkvice, Pezinok

Cieľ: poukázať na význam PRV SR 2014 - 2020 

Cieľová skupina: potenciálny záujemca o PRV SR 2014 - 2020

Lektor: externý: Ing. Šebo

 

Názov aktivity: Informačný seminár k  podopatreniam 4.1 a 4.2 PRV SR 2014 – 2020

Termín a miesto/ forma: september 2021 (keď budú vyhlásené výzvy), online

Cieľ: zabezpečiť správnu implementáciu PRV SR 2014 - 2020 

Cieľová skupina: potenciálny záujemca o opatrenie 

 

RA NSRV SR pre Trnavský kraj

Názov aktivity: Informačný seminár k  podopatreniam 4.1 a 4.2 PRV SR 2014 – 2020

Termín a miesto/ forma: september 2021 (keď budú vyhlásené výzvy), online

Cieľ: zabezpečiť správnu implementáciu PRV SR 2014 - 2020 

Cieľová skupina: potenciálny záujemca o opatrenie 

 

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj

Názov aktivity:  Seminár k výzve 4.1

Termín a miesto/ forma: podľa termínu vyhlásenia výzvy a aktuálnych pravidiel ÚVZ (COVID – 19) pre Nitriansky kraj, v nevyhnutnom prípade on-line

Cieľ:  prezentovať širokej verejnosti a poľnohospodárom podmienky a pravidlá pomoci výzvy na podopatrenie 4.1

Cieľová skupina: poľnohospodári, široká verejnosť

Lektor: externý odborník v oblasti

 

Názov aktivity: Seminár k výzve 4.2

Termín a miesto/ forma: podľa termínu vyhlásenia výzvy a aktuálnych pravidiel ÚVZ (COVID – 19) pre Nitriansky kraj, v nevyhnutnom prípade on-line

Cieľ:  prezentovať širokej verejnosti a potravinárom podmienky a pravidlá pomoci výzvy na podopatrenie 4.2

Cieľová skupina:  potravinári, široká verejnosť

Lektor: externý odborník v oblasti

 

Názov aktivity:  Seminár k výzve 16.3

Termín a miesto/ forma: podľa termínu vyhlásenia výzvy a aktuálnych pravidiel ÚVZ (COVID – 19) pre Nitriansky kraj, v nevyhnutnom prípade on-line

Cieľ: prezentovať širokej verejnosti a potenciálnym prijímateľom podmienky a pravidlá pomoci výzvy na podopatrenie 16.3

Cieľová skupina: potenciálni prijímatelia, široká verejnosť

Lektor: externý odborník v oblasti

 

RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj

Názov aktivity: Nové výzvy pre poľnohospodárov a poľnohospodárov

Termín a miesto/ forma: júl - september 2021, forma bude zvolená podľa aktuálnej pandemickej situácie až po potvrdení vyhlásenia výziev z PPA, prípadne informácií z MPRV SR)

Cieľ: Cieľom informačného seminára je podrobne informovať o vyhlásených výzvach Pôdohospodárskej platobnej agentúry v opatreniach 4, resp. podopatrení 6.3 PRV SR 2014 -2020.

Cieľová skupina: poľnohospodárske subjekty, SHR

Lektor: neuvedené

 

RA NSRV SR pre Žilinský kraj

Názov aktivity: Informačný seminár k  podopatreniam 4.1 a 4.2 PRV SR 2014 – 2020

Termín a miesto/ forma: september 2021 (keď budú vyhlásené výzvy), online

Cieľ: zabezpečiť správnu implementáciu PRV SR 2014 - 2020 

Cieľová skupina: potenciálny záujemca o opatrenie 

 

RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

Názov aktivity: Ekologické poľnohospodárstvo v Prírodnej záhrade Bažina

Termín a miesto/ forma: 30.7.2021, prezenčne - seminár spojený s exkurziou

Cieľ: ekologické poľnohospodárstvo v PRV SR 2014-2020, návšteva certifikovanej prírodnej záhrady - príklad dobrej praxe, výmena skúseností

Cieľová skupina: beneficienti PRV SR, malí a mladí farmári, poľnohospodári 

Lektor: externý

 

Názov aktivity: Vidiecky deň v Čeríne

Termín a miesto: 07.08.2021, Čerín

Cieľ: propagácia regionálnej značky a lokálnych produktov Banskobystrického kraja

Účastníci: držitelia „regionálnej značky“ GEMER MALOHONT, HONT, PODPOĽANIE, POHRONIE, NOVOHRAD a HOREHRONIE V rámci aktivity zabezpečíme priestor a symbolický prenájom stánkov, počas celého podujatia bude mať RA NSRV SR pre BB kraj infopult a zástupcovia RA budú prítomní za účelom propagácie a poskytovanie poradenstva.

 

Názov aktivity: Dožinky

Termín a miesto: 28.08.2021, Dolná Ždaňa

Cieľ: Rodinné podnikanie v ekologickom poľnohospodárstve + exkurzia na farme ako príklad dobrej praxe, výmena skúseností Cieľová skupina: beneficienti PRV SR, malí a mladí farmári, poľnohospodári

 

RA NSRV SR pre Prešovský kraj

V prípade, ak budú vyhlásené výzvy na podopatrenia 4.1 a 4.2 PRV SR 2014 - 2020 - plánujeme školenia pre beneficientov.

Termín a miesto/ forma: keď budú vyhlásené výzvy, online

 

RA NSRV SR pre Košický kraj

Názov aktivity: Informačný seminár k podopatreniu 4.2

Termín a miesto/ forma: podľa termínu vyhlásenia výzvy

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka, informovanie širokej verejnosti o politike rozvoja vidieka, možnostiach financovania, inováciách Cieľová skupina: poľnohospodári, spracovatelia, beneficienti, potenciálny beneficienti PRV SR

Lektor: externý

 

Názov aktivity: Informačný seminár k podopatreniu 4.1

Termín a miesto/ forma: podľa termínu vyhlásenia výzvy

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka, informovanie širokej verejnosti o politike rozvoja vidieka, možnostiach financovania, inováciách Cieľová skupina: poľnohospodári, beneficienti, potenciálny beneficienti PRV SR

Lektor: externý

 

Názov aktivity: Povinnosti prijímateľa pri implementácii projektu v rámci PRV SR 2014 - 2020

Termín a miesto/ forma: 09/2021

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka, informovanie širokej verejnosti o politike rozvoja vidieka, možnostiach financovania, inováciách Cieľová skupina: poľnohospodári, spracovatelia, lesníci, obce, beneficienti, potenciálny beneficienti PRV SR

Lektor: externý

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020