RA NSRV SR pre Prešovský kraj

Kontakty - Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj

Regionálne antény ukončili svoju činnosť k 31.10.2022.

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj
Organizácia: MEDIINVEST Consulting, s.r.o. 
Koordinátor: JUDr. Mária Tomková Ňakatová

Kontaktná adresa: Bezručova 10, 080 01 Prešov
Telefón: 0947 940 404

E-mail: [email protected]
wwwhttps://mediinvest.sk/regionalna-antena-nsrv

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020