Databáza

Databáza zrealizovaných projektov z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007-2013

Prezrite alebo stiahnite si projekty v XML formáte. Stiahnite si XSD schému.

Názov projektu Príjmateľ Okres Kraj Číslo opatrenia Kód opatrenia MAS Rok ukončenia
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Ťapešove obec Ťapešovo Námestovo Žilinský kraj 3.4.2. 322 2010
Nízkokapacitné ubytovacie zariadenie Hlavice František Čečotka - ČEDOPOL Čadca Žilinský kraj 3.2.A 313 2010
Rekonštrukcia obecných ciest a chodníkov v Sedliackej Dubovej, 1. etapa obec Sedliacka Dubová Dolný Kubín Žilinský kraj 3.4.2. 322 2010
Multifunkčný športový areál Vavrečka obec Vavrečka Námestovo Žilinský kraj 3.4.1. 321 2010
Miestne komunikácie Veľký Čepčín obec Veľký Čepčín Turčianske Teplice Žilinský kraj 3.4.2. 322 2010
Rekonštrukcia povrchu miestnych komunikácií v obci Laskár a Valentová Obec Laskár Martin Žilinský kraj 3.4.2. 322 2010
Chata Jasenica - Skanzen, Zverovka Ing. Ján Urban Tvrdošín Žilinský kraj 3.2.A 313 2010
Revitalizácia verejných priestranstiev obce Zbyňov obec Zbyňov Žilina Žilinský kraj 3.4.2. 322 2010
Rekonštrukcia a modernizácia budovy KD obec Malý Čepčín Turčianske Teplice Žilinský kraj 3.4.1. 321 2010
Splašková kanalizácia Lazisko - II. etapa obec Lazisko Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.2. 322 2010
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Malužiná obec Malužiná Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.2. 322 2010
Rekonštrukcia miestnej komunikácie a verejného osvetlenia, Ul. Ku stanici obec Podtureň Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.1. 321 2010
Rekonštrukcia a modernizácia Obecného úradu Liptovská Anna obec Liptovská Anna Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.1. 321 2008
Kultúrny dom, Obecný úrad Trnovo - stavebné úpravy obec Trnovo Martin Žilinský kraj 3.4.1. 321 2010
Komunitné centrum Rudno obec Rudno Turčianske Teplice Žilinský kraj 3.4.1. 321 2010
Rekonštrukcia - stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Medzibrodie nad Oravou obec Medzibrodie nad Oravou Dolný Kubín Žilinský kraj 3.4.1. 321 2010
Kultúrny dom - stavebné úpravy strechy, Nižná Boca obec Nižná Boca Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.1. 321 2010
Rekonštrukcia objektu kultúrneho domu a obecného úradu Stráža obec Stráža Žilina Žilinský kraj 3.4.1. 321 2010
Výmena strešnej krytiny, výmena okien na kultúrnom dome v Ležiachove obec Ležiachov Martin Žilinský kraj 3.4.1. 321 2010
Modernizácia kultúrneho domu obec Liptovské Matiašovce Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.1. 321 2010
Prístavba a stavebné úpravy obecných budov v Rudinke obec Rudinka Kysucké Nové Mesto Žilinský kraj 3.4.1. 321 2010
Prístavba a prestavba Obecného domu Leštiny obec Leštiny Dolný Kubín Žilinský kraj 3.4.1. 321 2010
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Liptovské Beharovce obec Liptovské Beharovce Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.2. 322 2010
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a spevnených plôch obec Jamník Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.2. 322 2010
Modernizácia objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Vasiľov obec Vasiľov Námestovo Žilinský kraj 3.4.1. 321 2010

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022