Kalendár akcií

25 Apr 2024
25 Apr 2024

RP Žilina - Seminár „Povinnosti farmárov pri predkladaní žiadostí o priame platby a aktuálne výzvy z PRV SR 2014-2022“

Viac
25 Apr 2024
25 Apr 2024

RP Zvolen - Seminár: „Neprojektové opatrenia SP SPP 2023 – 2027: Agrolesnícke systémy a Aktuálne výzvy z PRV SR 2014 – 2022“

Viac
24 Apr 2024
28 Apr 2024

Návštívte nás v rámci expozície NSRV SR na výstave Gardenia 2024

Viac
22 Apr 2024
22 Apr 2024

22.04.2024 „Sršeň ázijský – hrozba pre včelárov a ovocinárov“ - Pozvánka na odborný seminár

Viac
18 Apr 2024
18 Apr 2024

RP Nitra - Seminár „Postup pri predkladaní žiadostí o priame platby a aktuálne výzvy z PRV SR 2014-2022“

Viac
16 Apr 2024
16 Apr 2024

RP Dunajská Streda - Seminár Prezentácia neprojektové opatrenia Strategického plánu a podávanie Jednotnej žiadosti na rok 2024

Viac
09 Apr 2024
09 Apr 2024

RP Košice - Seminár „Ako sa dostať k pôde, postup pri elektronickom podávaní žiadosti cez slovensko.sk a aktuálne výzvy PRV 2014-2022“

Viac
04 Apr 2024
04 Apr 2024

RP Prešov - Seminár „Aktuálny stav zmien priamych platieb a investície v poľnohospodárskych a spracovateľských podnikoch“

Viac
23 Mar 2024
23 Mar 2024

RP Bratislava - Farmárske trhy v Skalici

Viac
23 Mar 2024
23 Mar 2024

RP Trnava - Farmárske trhy v Skalici

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022