Kalendár akcií

09 Jun 2022
10 Jun 2022

Študijná cesta do Rakúska

Viac
06 Jun 2022
06 Jun 2022

Výmena skúseností s implementáciou stratégie PRV 2014 - 2022 - Stretnutie TPS LEADER/CLLD pre MAS Prešovského kraja

Viac
03 Jun 2022
03 Jun 2022

Deň otvorených dverí Peter Vaverčák SHR - systém oplôtkového chovu

Viac
25 May 2022
27 May 2022

Študijná cesta - Prezentovanie príkladov dobrej praxe v kraji Vysočina

Viac
25 May 2022
26 May 2022

Výmena skúseností do Trnavského kraja – MAS Stará Čierna voda

Viac
25 May 2022
25 May 2022

Nové inovatívne technológie zvyšujúce ochranu zdravia v poľnohospodárstve podporované z PRV SR 2014 – 2022

Viac
21 May 2022
21 May 2022

Biodynamické poľnohospodárstvo v ovocinárstve – vykopávanie preparátov

Viac
20 May 2022
20 May 2022

Nezrovnalosti a ukončenie zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci PRV SR 2014 - 2022

Viac
19 May 2022
19 May 2022

Seminár pre mladých farmárov ku aktuálnej výzve na podopatrenie 6.1

Viac
18 May 2022
19 May 2022

Nový prístup v implementácii podopatrenia 19.2 (MAS) - Východné Slovensko

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020