Pripravujeme

RP Dunajská Streda - Seminár „Prezentácia neprojektové opatrenia Strategického plánu a informácie k aktuálnym výzvam PRV 2014-2022“

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár: „Prezentácia neprojektové opatrenia Strategického plánu a informácie k aktuálnym výzvam PRV 2014-2022“, ktorý sa uskutoční dňa 22.03.2024 (piatok) o 08:30 hod.

Miesto: Penzión Jolán s reštauráciou, Na priekope 676/37, 946 19 Číčov

Lektori: Ing. Štefan Rigó, Ing. Ollári Adrianna

Prosíme o vyplnenie registrácie – cez nasledujúci link na prihlasovací formulár https://regionalne-informacno-poradenske-pracovisko-izpi-d.reenio.sk/sk/#/term/P845867/2024-03-22;viewMode=day v termíne do 20.03.2024 (streda) 14:00 (maximálny počet účastníkov je 30).

RP Trenčín - Seminár „Povinnosti farmárov pri predkladaní žiadostí o priame platby a aktuálne výzvy z PRV SR 2014-2022“

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár: "Povinnosti farmárov pri predkladaní žiadostí o priame platby a aktuálne výzvy z PRV SR 2014-2022", ktorý sa uskutoční dňa 21. 03. 2024 (štvrtok) o 08:30 hod.

Miesto: Facility System Hub, Bratislavská 614, priemyselný park Trenčín, 911 05 Trenčín

Lektori: Ing. Petra Pipíšková, PhD., Ing. Tatiana Mudráková, PhD., Ing. Štefan Rigó, Ing. Miloš Lesay

Prosíme o vyplnenie registrácie – cez nasledujúci link na prihlasovací formulár https://regionalne-informacno-poradenske-pracovisko-trencin.reenio.sk/sk/#/term/P845029/2024-03-21;viewMode=day v termíne do 19.03. 2024 (utorok) do 24:00 hod (maximálny počet účastníkov je 26).

RP Bratislava - Seminár „Ekológia v poľnohospodárstve v kocke“

Národná sieť rozvoja vidieka SR a Regionálne informačno-poradenské pracovisko Bratislava Vás pozývajú na seminár: „Ekológia v poľnohospodárstve v kocke“, ktorý sa uskutoční dňa  20. 03. 2024 (streda) o 08:30 hod. Miesto: NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava.

Téma stretnutia: 
Aktuálne výzvy z PRV SR 2014-2022
Priame platby
Ekologické poľnohospodárstvo
Krajinné prvky
Agrolesnícke systémy
Výživa pôdy

Bližší program je uvedený v pozvánke spolu s linkom na prihlasovací formulár.

Prosíme o vyplnenie registrácie – prihlasovacieho formulára v termíne do 18.03. 2024 (pondelok) do 10:00 hod, maximálny počet účastníkov je 24. Link na prihlasovací formulár: https://regionalne-informacno-poradenske-pracovisko-bratis.reenio.sk/sk/#/term/P840928/2024-03-20;viewMode=day

 
 *Pre prihlásených účastníkov seminára bude zabezpečený obed. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím Vás kontaktujte na emailovej adrese [email protected].

Ďakujeme a tešíme sa na Vás.
 

RP Trnava, RP Bratislava - Farmárske trhy v Skalici

Národná sieť rozvoja vidieka SR - Regionálne pracovisko Trnava a Regionálne pracovisko Bratislava - Vás pozývajú na farmárske trhy, ktoré sa uskutočnia 23.03.2024 na Námestí slobody v Skalici.

RP Žilina - Seminár "Výživa pôdy, výživa zvierat a prístup k pôde"

Národná sieť rozvoja vidieka SR - regionálne pracovisko Žilina Vás pozýva na seminár "Výživa pôdy, výživa zvierat a prístup k pôde", ktorý sa uskutoční 8. 3. 2024 (piatok) so začiatkom o 08:30 hod.

Miesto konania: Penzión Príslop, Hruštín 219, 029 52 Hruštín

Prosíme o vyplnenie registrácie – prihlasovacieho formulára

https://izpi-zilina.reenio.sk/sk/#/term/P833004/2024-03-08;viewMode=day

v termíne do 6.3.2024 (streda) do 10:00 hod.

Podrobnosti nájdete v pozvánke nižšie.

20.03.2024 „Ako získať dotáciu na rozvoj včelárstva“ - Pozvánka na odborný seminár

Pozývame vás na odborný seminár s názvom „Ako získať dotáciu na rozvoj včelárstva“.
Seminár sa uskutoční 20.03.2024 v priestoroch Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií v Nitre.
Zaregistrujte svoj záujem tu: https://forms.gle/gdcuwKnAArGzdV3z5
Registrácia je možná do 18.3.2024 do 11:30 hod.  
Program stretnutia: 
k príručke pre žiadateľa na predkladanie požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. na podporný rok 2023/2024

Pozvánku a program nájdete v dokumente nižšie.

Seminár je organizovaný s podporou z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022; Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.

V prípade otázok môžete kontaktovať: 

Ing. Martina Verešová, PhD.
Tel.kontakt: 0908 512 992
e-mail: [email protected]

Pracovné stretnutie pre MAS k aplikácii zjednodušeného vykazovania výdavkov

Dovoľujeme si Vás pozvať na pracovné stretnutie MAS organizované v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) k aplikácii zjednodušeného vykazovania výdavkov.

Termín stretnutia: 12.7.2023 (streda), od 10:00 h. do 13:00 h.

Miesto konania:  ONLINE forma

 

Link na registráciu a pripojenie k pracovnému stretnutiu: https://events.teams.microsoft.com/event/57b90d49-72e0-4ff6-a440-e14ef04eb3ad@ffe03559-1cdc-4192-9c1e-3f6e577c3d2a

Informácie v rámci stretnutia budú rozšírené o diskusiu vyplývajúcu z otázok, ktoré môžete zaslať prostredníctvom formuláru do 10.7.2023.

Otázky k stretnutiu vkladajte cez formulár tu

Link na formulár – otázky: https://forms.gle/fi9pWH4vXhesgDVMA

Ďalšie informácie nájdete v dokumente nižšie.

Školenie „Ako viesť evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov podľa prílohy č. 1 vyhlášky 172/2018 Z.z.“

Registrácia na školenie je uzavretá.

V prípade záujmu, k dispozícii bude online záznam, ktorý bude v krátkom čase po ukončení školenia zverejnený na web stránke NSRV SR.

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Národnou sieťou rozvoja vidieka SR Vás pozývajú na vzdelávaciu aktivitu Školenie „Ako viesť evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov podľa prílohy č. 1 vyhlášky 172/2018 Z.z.“

Termín a miesto konania: 21.06. 2023 od 09:00 do 11:00  hod. v priestoroch Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, 94901 Nitra.

Možnosť účasti aj online (prihlasovací link Vám bude zaslaný po uzavretí registrácie 19.06.2023).

Cieľom aktivity je: 

Informatívne usmernenie k prílohe č. 1 Vyhlášky č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného.

Prosíme o potvrdenie účasti do 12:00, dňa 19.06. 2023 prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

Registráciu môžete uskutočniť prostredníctvom prihlasovacieho formulára - link: https://forms.gle/5uGQwiqTsjtmGPRY6

V prípade otázok, kontaktujte: [email protected], +421 908 290 667.

 

ZÁZNAM zo školenia si môžete prehrať kliknutím na tento link: https://youtu.be/WoFP0baSGDM

 

Otázky, ktoré boli kladené v chate a neboli počas školenia zodpovedané, budú po zodpovedaní zo strany školiteľov zverejnené na webovej stránke NSRV SR.

 

Školenie k výzvam pre podopatrenia 1.1, 1.2, 7.2 a 16.1 PRV SR 2014 - 2022

Dovoľujeme si Vás pozvať na školenie k výzvam vybraných podopatrení Programu rozvoja vidieka SR (podopatrenia: 1.1, 1.2, 7.2 a 16.1) organizované v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA).

Školenie sa uskutoční: dňa 29. 06. 2023 (štvrtok) od 09:30 do 15:00 hod.

Miesto konania školenia: Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (bývalý Agroinštitút), Akademická 4, 949 01 Nitra alebo ONLINE.  

Program a link pre registráciu nájdete v priloženom dokumente.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022