Databáza

Databáza zrealizovaných projektov z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007-2013

Prezrite alebo stiahnite si projekty v XML formáte. Stiahnite si XSD schému.

Názov projektu Príjmateľ Okres Kraj Číslo opatrenia Kód opatrenia MAS Rok ukončenia
Rekonštrukcia existujúcej komunikácie obec Kotrčiná Lúčka Žilina Žilinský kraj 3.4.2. 442 OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" 2013
Novostavba šatne - zázemie športového ihriska - Oravský Biely Potok Oravský Biely Potok Tvrdošín Žilinský kraj 3.4.1. 321 2013
Prestavba miestnych komunikácií v obci Malé Borové obec Malé Borové Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.2. 322 2013
Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - Róbert Zvara Róbert Zvara Dolný Kubín Žilinský kraj 3.2.A 313 2013
Stavebné úpravy budovy obecného úradu Brieštie obec Brieštie Turčianske Teplice Žilinský kraj 3.4.1. 321 2013
Rodinný dom - prístavba a rekonštrukcia Renáta Mičutová - Hydary Kysucké Nové Mesto Žilinský kraj 3.2.A 313 2012
Rekonštrukcia miestnych komunikácií obec Východná Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.2. 442 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2012
Rekonštrukcia chodníka na ulici Kpt. Nálepku v Liptovskom Hrádku mesto Liptovský Hrádok Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.2. 442 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2013
Stavebné úpravy chodníka na ulici J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku s vyznačením cyklotrasy Liptovský Hrádok - Liptovský Peter mesto Liptovský Hrádok Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.2. 442 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2012
Výstavba peších chodníkov v obci Belá obec Belá Žilina Žilinský kraj 3.4.2. 442 OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" 2013
Oplotenie detského ihriska a stavebné úpravy existujúcej plochy ihriska obec Vavrišovo Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.1. 441 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2013
Viacúčelové športové ihrisko obec Pribylina Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.1. 441 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2013
Detské ihrisko na ulici Športovej v Liptovskom Hrádku mesto Liptovský Hrádok Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.1. 441 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2013
Chodník Kráľova Lehota s vyznačením cykloturistickej trasy obec Kráľova Lehota Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.2. 442 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2013
Rekonštrukcia chodníka I. etapa v obci Beňadiková obec Beňadiková Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.2. 442 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2013
Chodník v obci Pribylina a vyznačenie cyklotrasy obec Pribylina Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.2. 442 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2013
Obnova obecného úradu Sklené obec Sklené Turčianske Teplice Žilinský kraj 3.4.1. 321 2012
Revitalizácia detského ihriska pri materskej škole v Liptovskej Porúbke obec Liptovská Porúbka Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.1. 441 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2013
Viacúčelové športové ihrisko Kráľova Lehota obec Kráľova Lehota Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.1. 441 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2011
Výroba stavebného reziva a peliet - Beliansky Beliansky Ružomberok Žilinský kraj 3.1. 311 2013
Stavebné úpravy chodníka na ulici Partizánskej v Liptovskom Hrádku s vyznačením cyklistickej trasy mesto Liptovský Hrádok Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.2. 442 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2013
Stavebné úpravy chodníka J.A. Komenského v Liptovskom Hrádku s vyznačením cyklotrasy mesto Liptovský Hrádok Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.2. 442 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2013
Rekonštrukcia miestnej komunikácie a vyznačenie cyklotrasy v obci Nižná Boca obec Nižná Boca Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.2. 442 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2013
Detské ihrisko v Liptovskom Ondreji obec Liptovský Ondrej Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.1. 441 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2013
Rekonštrukcia miestnych komunikácií vo Východnej II. obec Východná Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.2. 442 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2013

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022