Kalendár akcií

27 Sep 2016
27 Sep 2016

Informačná vzdelávacia aktivita k odbornej príprave MAS

Viac
22 Sep 2016
22 Sep 2016

Ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku - súčasnosť a perspektíva

Viac
22 Sep 2016
22 Sep 2016

Seminár "Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach"

Viac
20 Sep 2016
20 Sep 2016

Kalkulácia a finančné nástroje v podmienkach uplatňovania PRV SR 2014 – 2020

Viac
20 Sep 2016
20 Sep 2016

Seminár "Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti"

Viac
17 Sep 2016
17 Sep 2016

Mňam FEST 2016

Viac
12 Sep 2016
13 Sep 2016

Školenie k téme „Priame podpory poskytované v súvislosti s opatreniami PRV SR 2014 – 2020“

Viac
06 Sep 2016
06 Sep 2016

Úvodné pracovné stretnutie k predstaveniu Regionálnej antény NSRV SR pre Banskobystrický kraj

Viac
04 Sep 2016
04 Sep 2016

Deň Turčianskeho vidieka - 7.ročník

Viac
31 Aug 2016
31 Aug 2016

Informačný a vzdelávací seminár k prístupu LEADER vo vidieckom prostredí

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020