Kalendár akcií

21 Jun 2016
21 Jun 2016

Stretnutie MAS , VSP a poľnohospodárov Bratislavského kraja

Viac
21 Jun 2016
21 Jun 2016

Predstavenie Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj, jej cieľov, aktivít a činnosti

Viac
14 Jun 2016
14 Jun 2016

Úvodné pracovné stretnutie k predstaveniu Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj

Viac
08 Jun 2016
08 Jun 2016

Informačný seminár „Obnoviteľné zdroje energie a úspory energie vo verejnej sfére“

Viac
07 Jun 2016
07 Jun 2016

Predstavenie Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj

Viac
31 May 2016
31 May 2016

Vzdelávacia aktivita „Inovačné prístupy v poľnohospodárstve“

Viac
30 May 2016
30 May 2016

Pracovné stretnutie k predstaveniu Regionálnej antény NSRV SR pre Žilinský kraj

Viac
23 May 2016
25 May 2016

Študijná cesta do Maďarska

Viac
14 May 2016
14 May 2016

Prvé európske farmárske trhy

Viac
13 May 2016
14 May 2016

REGION TOUR EXPO 2016

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022