Aktuality z MAS

Výstup na rozhľadňu Maginhrad

Miestna akčná skupina MALOHONT Vás pozýva na Výstup na rozhľadňu Maginhrad pri príležitosti 1. výročia jej otvorenia, ktorý sa uskutoční 11. júna 2016.

Viac informácií nájdete v dokumente na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022