Aktuality z MAS

3. ročník súťaže MAS Podhoran "Čistý chotár 2014"

MAS Podhoran vyhlasuje 3. ročník súťaže o najkrajší  chotár, v ktorej sa bude hodnotiť čistota danej obce, v porovnaní s ostatnými obcami regiónu Podhoran. Brigáda trvá od 31.3.2014 do 20.4.2014. Víťaz bude vyhlásený a ocenený na fetivale Podhoran dňa 30.8.2014 v obci Prievaly.

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020