Aktuality z MAS

"Naša obec - Naša miestna akčná skupina", OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina"

Občianske združenie „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ vyhlasuje 1. ročník súťaže pre žiakov základných škôl z územia miestnej akčnej skupiny Terchovská dolina, na tému: „ Naša obec – Naša miestna akčná skupina“.

Viac informácií v prílohe.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020