FAQ - Často kladené otázky

FAQ k výzve č. 52/PRV/2022 - Podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Prinášame Vám najčastejšie otázky a odpovede k Výzve č. 52/PRV/2022 

pre opatrenie: 4 - Investície do hmotného majetku

podopatrenie: 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Odpovede na zosumarizované otázky boli vypracované alebo skonzultované Sekciou rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020