FAQ - Často kladené otázky

FAQ k výzve č. 54/PRV/2022 - podopatrenie 6.1 PRV SR 2014 - 2022

Prinášame Vám najčastejšie otázky a odpovede k Výzva č. 54/PRV/2022

Opatrenie: 6 –   Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
Podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Odpovede na zosumarizované otázky boli vypracované alebo skonzultované Sekciou rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022