Manuály

MANUÁL K SPÄŤVZATIU ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Vás pripravila Manuál pre žiadateľa NFP z PRV SR 2014-2022 "Späťvzatie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok"

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022