Aktuálne informácie

Študijná cesta do Maďarska

Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci s Národným lesníckym centrom Vás pozýva na študijnú cestu do Maďarska, ktorá sa uskutoční v dňoch 23. - 25. mája 2016.

Viac informácií nájdete v dokumente na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022