Aktuálne informácie

Veľtrh ITF Slovakiatour 2018

Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa medzinárodného veľtrhu ITF Slovakiatour 2018, ktorý sa bude konať na výstavisku Incheba v Bratislave v dňoch 25.01.2018 – 28.01.2018.

Veľtrh ITF Slovakiatour je najväčším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí i medzi najvýznamnejšie podujatia svojho druhu v regióne strednej Európy.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020