RA NSRV SR pre Bratislavský kraj

Kontakty - Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj

Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj
Organizácia: CEMI  s.r.o.
Koordinátor: Ing. Andrea Zahradníková
Kontaktná adresa: Starohájska 29, 851 02  Bratislava
Telefón: 0918 418 931
E-mail: zahradnikova@cemiconsult.eu 
www: www.cemiconsult.eu

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020