Aktuálne informácie

Európska komisia spustila verejnú konzultáciu k "Dlhodobej vízii pre vidiecka oblasti"

image

Európska komisia spustila verejnú konzultáciu formou online dotazníka k pripravovanej „Dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti“.

Cieľom konzultácie je získať názory širokej verejnosti na viaceré otázky ako napríklad:

  • Potreby vidieckych oblastí v súčasnosti; 
  • Demografické zmeny;
  • Zvýšenie atraktívnosti vidieckych oblastí; 
  • Úroveň príjmov;
  • Prístup k službám;
  • Príležitosti na rozvoj vidieckych oblastí v budúcnosti; 
  • Riadenie vo vidieckych oblastiach.

 

Do konzultácie sa je možné zapojiť do 30. novembra 2020, na stránke Európskej komisie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Long_term_vision_for_rural_areas_2020?surveylanguage=sk

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas/public-consultation

 

Z dôvodu transparentnosti sa požaduje, aby sa organizácie a podniky zúčastňujúce sa verejných konzultácií zaregistrovali v registri transparentnosti EÚ.

 

V dokumentoch na stiahnutie môžete nájsť podklady k aktivitám určeným na diskusiu (workshop, pracovná skupina) pre zozbieranie ďalších nápadov a podnetov týkajúcich sa budúcnosti európskych vidieckych oblastí aj po ukončení verejnej konzultácie do 01/2021

ENRD Contact Point tento balíček zverejnilo aj na svojej webovej stránke spolu s podrobnými informáciami o Dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti: 

https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-vision/long-term-rural-vision-portal/resources/ltvra-workshop-package-for-nrns_en

https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-vision/long-term-rural-vision-portal/the-process_en

Dokumenty aj podklady sú dostupné už aj v slovenskom jazyku.  

 

Národná sieť rozvoja vidieka SR je bodom pre zbieranie podnetov a komunikáciu tejto stratégie, preto sa na nás neváhajte obrátiť s otázkami alebo už zozbieranými podnetmi na e-mailovej adrese [email protected]  

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020