Aktuálne informácie

Online školenie pre koordinátorov NSRV SR k podopatreniu 16.1 PRV SR 2014 - 2020

Centrálna jednotka NSRV SR pozýva zástupcov RA NSRV SR na online školenie k podopatreniu 16.1 PRV SR 2014 - 2020 Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva.

Webinár sa bude konať: 4.11.2020 o 10.00 hod.

Prostedníctvom aplikácie ZOOM

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020