Aktuálne informácie

Verejný odpočet činnosti Agentúry pre rozvoja vidieka za rok 2022

Dovoľujeme si Vás pozvať na Verejný odpočet činností Agentúry pre rozvoj vidieka za rok 2022, ktorý sa uskutoční dňa 12.4.2023 v čase 09:00 až 09:30 elektronickou formou prostredníctvom aplikácie Zoom.

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/84264343534?pwd=NDJJYktCaUZaK29yc1BacU9GSVpaZz09

Meeting ID: 842 6434 3534

Passcode: 193098

Verejný odpočet bude prebiehať zverejnením dokumentov na webovom sídle MPRV SR a príslušnej organizácie:

Na prípadné otázky novinárov a verejnosti bude odpovedať príslušná organizácia. Kontaktný email: [email protected].

Verejný odpočet je limitovaný časový harmonogramom, ak po uplynutí časového limitu zostanú nezodpovedané otázky zo strany zúčastnených organizácií, MPRV SR zašle odpovede do 8 pracovných dní v súlade s § 17 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022