Aktuálne informácie

PPA zverejňuje videonávod pre elektronické podávanie žiadostí pre kampaň 2024

Aby sa poľnohospodárom poskytla čo najkvalitnejšia podpora v novom programovom období 2023 – 2027, PPA aktualizuje videonávod na podávanie jednotnej žiadosti o priame podpory.

Nájdete na stránke PPA.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022