Aktuálne informácie

Zmena konzultačných hodín Regionálneho pracoviska NSRV SR Bratislava

Vážená verejnosť, radi by sme Vás informovali o zmene konzultačných hodín regionálneho pracoviska Bratislava.

Z technických príčin sú konzultačné hodiny regionálneho pracoviska Bratislava upravené nasledovne:

 

06.05.2024 - utorok 8:00 - 12:00

09.05.2024 - štvrtok 8:00 - 12:00

 

13.05.2024 - pondelok 8:00 - 12:00

15.05.2024 - streda 8:00 - 12:00

 

20.05.2024 - pondelok 8:00 - 12:00

22.05.2024 - streda 8:00 - 12:00

 

27.05.2024 - pondelok 8:00 - 12:00

29.05.2024 - streda 8:00 - 12:00

 

Mimo konzultačných hodín regionálneho pracoviska Bratislava sa môžete obrátiť na regionálne pracovisko Dunajská Streda alebo na ostatné pracoviská, ktoré môžete nájsť na našej webovej stránke - https://www.nsrv.sk/?pl=3

 

Za pochopenie ďakujeme.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022