Aktuálne informácie

Zmena konzultačných hodín Regionálneho pracoviska NSRV SR Bratislava v mesiaci jún

Vážená verejnosť, radi by sme Vás informovali o zmene konzultačných hodín regionálneho pracoviska Bratislava v mesiaci jún.

Z technických príčin sú konzultačné hodiny regionálneho pracoviska Bratislava upravené nasledovne:

3.6.2024 - 8.00 - 12.00 

5.6.2024 - 8.00 - 12.00 

 

10.6.2024 - 8.00 - 12.00 

12.6.2024 - 8.00 - 12.00 

 

17.6.2024 - 8.00 - 12.00 

19.6.2024 - 8.00 - 12.00 

 

24.6.2024 - 8.00 - 12.00 

26.6.2024 - 8.00 - 12.00 

 

Mimo konzultačných hodín regionálneho pracoviska Bratislava sa môžete obrátiť na regionálne pracovisko Dunajská Streda alebo na ostatné pracoviská, ktoré môžete nájsť na našej webovej stránke - https://www.nsrv.sk/?pl=3

 

Za pochopenie ďakujeme.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022