Regionálne pracoviská

Regionálne pracovisko Trenčín - Neprítomný na pracovisku

Regionálne pracovisko Trenčín
Manažér: Ing. Petra Pipíšková, PhD.
Kontaktná adresa: Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín 
Mobil: +421 905 262 319
E-mail: [email protected][email protected]

Pripravované aktivity

Zrealizovaná činnosť

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022