Regionálne pracoviská

Regionálne pracovisko Žilina - Neprítomný na pracovisku

Regionálne pracovisko Žilina
Manažér: Ing. Katarína Varšavová
Adresa: Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45 Žilina
Mobil: +421 917 838 903
E-mail: [email protected][email protected]


Zrealizovaná činnosť

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022