Regionálne pracoviská

Regionálne pracovisko Košice - Neprítomný na pracovisku

Regionálne pracovisko Košice
Manažér:
 Ing. Erika Begalová
Adresa: Moyzesova 1044/18, 040 01 Košice
Mobil: +421 917 838 893   
E-mail: [email protected][email protected]

Zrealizovaná činnosť

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022