Regionálne pracoviská

Regionálne pracovisko Prešov - Neprítomný na pracovisku

Regionálne pracovisko Prešov
Manažér: Mgr. Lenka Apalanaidu
Adresa: Obrancov mieru č. 6, 080 01 Prešov
Mobil: +421 917 658 756
E-mail: [email protected][email protected]

Zrealizovaná činnosť

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022