Regionálne pracoviská

Regionálne pracovisko Zvolen - Neprítomný na pracovisku

Regionálne pracovisko Zvolen
Manažér: MVDr. Vanda Neuschl
Adresa: J. Švermu 39, 960 01 Zvolen
Mobil: +421 905 261 732   
E-mail: [email protected][email protected]

Zrealizovaná činnosť

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022