Regionálne pracoviská

Regionálne pracovisko Dunajská Streda - Neprítomný na pracovisku

Regionálne pracovisko Dunajská Streda 
Manažér: Ing. Štefan Rigó
Adresa: Korzo Béla Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
E-mail: [email protected], [email protected]

 

 

Zrealizovaná činnosť

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022